Резолюція засідання Великої Ради Отаманів України

19 жовтня 2016 року

м. Київ

 

Ми, члени Великої Ради отаманів України, які представляють козацькі організації усіх регіонів України, усвідомлюючи відповідальність перед нашими славними пращурами, Богом та Україною, прагнучи до збереження свободи, незалежності та територіальної цілісності України, національної та міжнародної безпеки, маючи за мету протидію світовій терористичній загрозі та військовій агресії, насамперед Російської Федерації проти України.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Скликати Велику козацьку Раду України (з’їзд ) 28 травня 2017 року. В усіх установчих документах наступний з’їзд у подальшому іменувати Великою козацькою Радою України.

 

2. Обрати і затвердити кандидатуру Головуючого на засіданні Великої козацької Ради України – Голову Президії Великої Ради отаманів України, маршала козацтва Левандо Олександра Петровича.

Доручити Головуючому формування Оргкомітету, Секретаріату та складу Президії Великої козацької Ради України.

 

3. Оргкомітету проведення Великої козацької Ради України доручити та провести наступні організаційні дії, як-то:

 

а) Оговорити з керівництвом Верховної Ради України та депутатами-козаками ініціювати проведення громадських слухань з питань розвитку козацького руху в Україні.

 

б) При формуванні складу Президії Великої козацької Ради України передбачити находження у його складі усіх Гетьманів, Верховних отаманів, Президентів козацьких Академій, членів Ради Старійшин та почесних козаків, а також Головних отаманів обласних Координаційних Рад, керівників козацьких учбових закладів академічного статусу та призначених членів ВРОУ.

 

в) Встановити для усіх делегатів Великої козацької Ради України обов’язкове находження у козацькому однострої, для Гетьманів та Верховних отаманів – обов’язково з символами влади - булавами, для полковників і січових отаманів з пірначами.

 

г) Усім керівникам козацьких організацій (делегатам Великої козацької Ради України) мати для мандатної комісії матеріали, виставочні планшети про діяльність своїх організацій та статистичні і адресні дані про наявність своїх осередків і кількість особового складу.

 

д) Підготувати та надрукувати програму, порядок денний Великої козацької Ради України , резолюції та підсумкові документи, мандати , тощо.

 

е) Представникам оргкомітету організувати зустріч делегатів на залізничних та автовокзалах , тощо.

 

ж) До кожної козацької організації вислати по електронній пошті, з публікацією на сайті та козацьких засобах масової інформації, усі установчі матеріали Великої козацької Ради України не пізніше ніж за 30 діб до його початку.

 

4. У порядку денного Великої козацької Ради, присвяченій 100-річчя проголошення Української держави, внести такі питання:

 

1). Участь козацьких організацій у Державних заходах з нагоди 100-річного ювілею проголошення Української державності.

 

2). Прийняття оновленого , згідно вимог сьогодення, проекту Закону про козацтво.

 

3). Ініціювати проведення у Верховній Раді України громадських слухань з питань козацького руху в Україні.

 

4). Питання організації та підготовки системи військового резерву ЗСУ.

 

5). Інші питання.

Президії ВРОУ оголосити збір пропозицій щодо тематики порядку денного Великої козацької Ради України.

 

5. Затвердити наступний порядок представництва для участі у роботі Великої козацької Ради України:

- по одному делегату від козацьких організацій районного, міського, обласного рівня ;

- по 2 делегата від Всеукраїнських та Міжнародних організацій;

- усі дійсні члени ВРОУ отримують статус делегатів , як представники організатора.

 

6. Пропонується:

 

а) Провести засідання Великої козацької Ради в одному з самих великих престижних залів м. Києва.

 

б) Офіційно запросити на засідання Великої козацької Ради України – Президента України , Прем’єр - міністра України, Голову Верховної Ради України, Секретаря РНБО, Міністра оборони України, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, представників депутатського та дипломатичного корпусу, козаків-військових з АТО, медіа та телебачення.

Президія ВРОУ закликає членів ВРОУ, усі козацькі організації до співпраці.

 

7. Звернутися до адміністрації Президента та Кабінету Міністрів України з пропозицією передбачити у діючому бюджеті виділення необхідних коштів для проведення Великої козацької Ради України.

Також з метою організації і проведення Великої козацької Ради України та її матеріального забезпечення, ВРОУ оголошує одноразовий цілеспрямований збір коштів у такому порядку:

- з організації , керівники яких представлені у ВРОУ – одноразовий внесок по 1000 грн;

- з міжнародних та всеукраїнських козацьких організацій – одноразовий внесок по 2000 грн;

- інші козацькі організації - одноразовий внесок по 500 грн;

- можливі особисті внески козаків та спонсорів , які будуть враховані у міру їх прибуття. Оплату необхідно провести до кінця І-го кварталу 2017 року.

- списки організацій та осіб, які надали кошти опублікувати у козацьких засобах масової інформації та на сайті ВРОУ, де також докладно висвітлювати діяльність оргкомітету;

- контроль за виконанням збору необхідних коштів та кошторисних витрат покласти на Оргкомітет та керівництво Ради Старійшин. Запросити для цієї діяльності , як члена оргкомітету – заслуженого економіста України, Гетьмана Об’єднаного козацтва України В. Соколовського.

 

8. З метою підвищення авторитету історичних козацьких гілок влади утворити Раду Старійшин ВРОУ у складі самих поважних і авторитетних козацьких особистостей на чолі з Головою Ради Старійшин Генералом козацтва І. Сінепольським (м. Запоріжжя).

 

9. Затвердити Колегіальний орган Раду Гетьманів України, до складу якого будуть запрошені усі Українські Гетьмани, основою діяльності якого будуть напрацювання і формування сучасної Стратегії Українського козацтва та сприяння єдності усіх гілок козацтв України.

 

10. Утворити при ВРОУ Об’єднану Раду нащадків Українських Гетьманів та Січових отаманів. Доручити її членам зібрання матеріалів родинних архівів для подальшої публікації.

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1.При проведенні усіх козацьких заходів ( з’їздів, Рад , зборів , тощо) суворо дотримуватися положень Звичаєвого права.

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Доручити Сухініну Д. створити робочу групу фахівців для розробки культурно-історичної програми розвитку Українського козацтва.

 

2. Українське козацтво, як частина українського народу підтримує державні заходи щодо євроатлантичної інтеграції (в т. ч. євроінтеграції) держави. У всіх областях продовжувати створення Координаційних козацьких Рад при обласних держадміністраціях.

 

3. Приділяти велику увагу військово-козацькому та національно-патріотичному вихованню молоді. Створити козацькі бібліотеки в кожній козацькій організації, в кожному районі, області, як центри ідеологічної підготовки козаків.

 

Голосували за проект Резолюції в цілому та з доповненнями – одноголосно.


Резолюція Другого історичного Міжнародного Конгресу козацтва

19.08.2016                                                                                                                     м. Запоріжжя

 

Ми, делегати Другого історичного Міжнародного Конгресу козацтва, які представляють козацькі організації різних країн світу та всіх регіонів України, усвідомлюючи відповідальність перед нашими славними пращурами, Богом та Україною, прагнучи до збереження свободи, незалежності та територіальної цілісності України, забезпечення миру, національної та міжнародної безпеки, європейського вибору та гармонійного соціально-економічного розвитку нашої держави, маючи за мету протидію світовій терористичній загрозі та військовій агресії Російської Федерації проти України,

 

В И Р І Ш И Л И:

 

1. Враховуючи історичне значення Козацтва як захисника держави, з метою підвищення рівня організації, надання необхідних повноважень та обов’язків перед Українським народом, розробити проект Закону України «Про Козацтво» та ініціювати перед Президентом, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України прийняття Закону України «Про Козацтво» як добровільну, патріотичну організацію із сприяння Збройним силам, Національній Гвардії, Державній прикордонній службі та правоохоронним органам України.

 

2. Спираючись на позитивний міжнародний досвід вирішення питань захисту державних кордонів, забезпечення конституційних прав та свобод громадян, звернутися до Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо прийняття Закону України «Про Резервну армію» — комплексну, постійно діючу систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за військово-обліковими спеціальностями  громадян, які проходили строкову військову службу, були мобілізовані або відслужили за контрактом, мають належну фізичну підготовку та морально-ділові якості.

 

3. Для підвищення бойового вишколу, рівня національно-патріотичного виховання, сприяти створенню козацьких, легкопіхотних військових підрозділів у складі Міністерства оборони України.

 

4. Рекомендувати Академії педагогічних наук України, Міністерству освіти і науки України спільно з Оргкомітетом Міжнародного Конгресу,  з метою підвищення ефективності національно-патріотичного виховання, створити Державну програму розвитку козацтва України, яку затвердити відповідною постановою Кабінету Міністрів України, концентруючи увагу на оборонних, культурно-історичних та спортивних напрямках діяльності.

 

5. З метою протидії тероризму та диверсійній роботі ворога, враховуючи позитивний досвід роботи координаційної ради з питань козацтва при Запорізькій облдержадміністрації, вагомий внесок в оборонну та волонтерську справи (операції «Дозор», «Перехоплення» та «Козацький волонтер»), а також, гостру необхідність об’єднання нових патріотичних козацьких організацій, створити дорадчий орган з питань козацтва при ОДА з питань козацтва при Раді національної безпеки та оборони України, координаційні ради при облдержадміністраціях. Запропонувати проведення з козаками – членами підрозділів територіальної оборони проведення систематичних навчань (село, селище, район, місто, область).

 

6. Звернутись до Міністерства культури України з пропозицією щодо створення циклу тематичних передач з історії козацтва: «Золота підкова козацької держави», «Гетьманська держава», «Тисячолітня історія держави Руси – України».

 

7. Звернутись до Міністерства освіти і науки України з пропозицією про створення навчальних закладів (козацьких ліцеїв, «Гетьманських академій». тощо), а також, підтримки існуючих козацьких навчальних закладів за рахунок фінансування з державного бюджету; ввести в програму військової підготовки навчальних закладів вивчення тем з державотворчої діяльності, військово-політичної історії козацтва, традицій, звичаїв, економіки, культури та побуту козаків, враховуючи досвід Запоріжжя, світовим козацьким організаціям сприяти створенню недержавних козацьких історичних бібліотек, як центрів підвищення освіти, культури, вивчення вікових звичаїв та традицій, бойової історії переможного козацького руху.

 

8. Підтримати ініціативу Президента України, Верховної Ради України та керівництва УПЦ КП щодо формування єдиної Помісної православної церкви як духовного центру та гаранту єдності Українського народу.

 

9. З метою надання об’єктивної інформації про стан справ в сфері спротиву світовому тероризму, ворогам та окупантам окремих районів України Оргкомітету Конгресу, Великій Раді отаманів України, Всеукраїнському комітету з питань преси та інформації козацьких ЗМІ спільно з Міністерством інформаційної політики України, підготувати згідно з чинним законодавством відповідні документи з пропозицією щодо створення всеукраїнської козацько-інформаційної мережі (сайтів, телепередач, програм), задля  гідної протидії антидержавній інформаційній війні, яку проводять ворожі нашій державі сили, надання об’єктивної інформації про терористичні загрози в світи та АТО в Україні та звернутись до Президента України, голови Уряду для їх втілення на практиці.

 

10. Звернутись до Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України з пропозицією про розробку системи нагороджень, введення орденів, присвоєння козацьких почесних звань бригадам та батальйонам Збройних Сил України.

 

11. Вдруге звернутися до урядів України та Франції щодо сприяння організації відповідних заходів з перепоховання праху видатного сина українського народу, героя-отамана Запорозького козацтва  Н.І. Махна.

 

12.  Враховуючи ескалацію терористичної активності на українських територіях російськими збройними формуваннями, у тому числі, під виглядом козацтва, засудити використання РФ власних козацьких організацій та символіки козацтва для здійснення терористичної діяльності в України, оскільки, зазначені дії порушують  міжнародне право та дискредитують козацтво, як явище у світовій історії.

 

13.  Шляхом направлення відповідних звернень до міжнародних інституцій (ООН, ЄС, ОБСЄ), а також провідних світових засобів масової інформації, звернути увагу міжнародного співтовариства на постійне нарощування РФ військової присутності в Криму та постійне загострення військових дій на територіях Донецької і Луганської областей. Патріотично налаштованим козацьким організаціям України проводити системну роботу щодо сприяння руху євроатлантичного та європейського напрямку з метою реалізації принципів колективної безпеки та взаємної допомоги в разі зовнішньої агресії.

 

14. Засудити викрадення російськими диверсантами та вивезення на територію окупованого Криму українського громадського діяча – запорозького козака Євгена Панова. Шляхом проведення публічних та інформаційних заходів, привернути увагу урядових кіл, громадськості та засобів масової інформації країн світу до системних порушень Російською Федерацією прав людини на окупованих територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей. Зауважити на непричетності України до інсценованих Кремлем подій в АР Крим. Закликати світове співтовариство та міжнародні інституції до посилення санкцій щодо РФ, у зв’язку з анексією АР Крим, викраденням і катуванням  Є. Панова та інших громадян України.

 

15.  Для високоякісної реалізації завдань Другого історичного Міжнародного конгресу козацтва максимально використовувати досвід закордонних парамілітарних громадських організацій щодо співпраці із державною владою, беручи за приклад діяльність «Кайтселійт» в Естонській республіці та подібних організацій, які існували в Україні в 19 та 20 століттях. Створити міжнародний центр співпраці з прогресивними патріотичними козацькими організаціями світу.

 

Прийнято на пленарному засіданні

Другого міжнародного конгресу козацтва

19.08.2016 р.


ПРОТОКОЛ

Засідання Координаційної ради з питань козацтва Запорізької облдержадміністрації

06 травня 2016 року                                                                          м. Запоріжжя

 

Присутні : Члени  Координаційної ради з питань козацтва Запорізької облдержадміністрації (33 чоловіки).  

 

Порядок денний :

1.     Про організацію сумісних заходів щодо виховної роботи з особовим складом козаків-воїнів учасників АТО.

2.     Організація урочистих заходів під час святкування Дня козацьких перемог.

3.     Організація оперативного чергування в штабі МСК «Запорізька Січ» під час проведення свят Великодня та Великої Перемоги.

4.     Щодо надання допомоги забезпечення охоронних питань храму Святої Тройці на період проведення ремонтних робіт.

5.     Проведення операції «Дозор» сумісно з особовим складом 37 ОМПБ.

6.     Нагородження козаків-героїв учасників бойових дій та учасників спеціальних оперативних заходів.

 

1.

 

З інформацією по першому питанню виступив голова коордради ЗОДА Сухінін Д.В., заступник обласного військового комісара полковник М. Логвинов, полковник Ю. Бойко.  Присутні прийняли рішення організувати сумісні заходи щодо виховної роботи з особовим складом козаків-воїнів учасників АТО.

    

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

 

2.

 

По другому питанню виступив О. Притула. Присутні прийняли рішення організувати та сприяти проведенню урочистих заходів святкування Дня козацьких перемог.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

 

3.

    По третьому питанню про організацію оперативного чергування в штабі МСК «Запорізька Січ» під час проведення свят Великодня та Великої Перемоги виступив начальник штабу МСК «Запорозька Січ»  С.Б. Ігнатченко. Були призначені оперативні чергові : 07.05.2016 р. – Лапін І.Є., 08.05.2016 р. - Ігнатченко С.Б., 09.05.2016 р. - Лютий В.М.

 

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

4.

 

По четвертому питанню виступив голова коордради ЗОДА Сухінін Д.В. Було прийнято рішення забезпечити охорону  храму Святої Тройці на період проведення ремонтних робіт (відповідальним за забезпечення охорони храму Святої Тройці на період проведення ремонтних робіт призначається Генеральний отаман МСК «Запорозька Січ» Лапін І.Є.)

 

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

5.

По п’ятому питанню виступив Генеральний отаман МСК «Запорозька Січ» Лапін І.Є. Було прийнято рішення проведення операцію «Дозор» сумісно з особовим складом 37 ОМПБ.

 

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

6.

     По шостому питанню виступив голова коордради ЗОДА Сухінін Д.В.  Було прийнято рішення нагородити козаків-героїв учасників бойових дій та учасників спеціальних оперативних заходів.

 

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

 

Голова

обласної координаційної ради

з питань козацтва                                                                          Д.В. Сухінін

 

 

 

секретар засідання                                                                      С.Б. Ігнатченко 

ПРОТОКОЛ

Засідання Координаційної ради з питань козацтва Запорізької облдержадміністрації

09 квітня 2016 року                                                                          м. Запоріжжя

 

Присутні : Члени  Координаційної ради з питань козацтва Запорізької облдержадміністрації (32 чоловіки).  

Порядок денний:

1.     Подання Філарету на призначення головного духовника козацтва України владики Фотія.

2.      Про запровадження вперше в Україні вшанування пам’яті козаків-пращурів на старовинному козацькому цвинтарі В. Лепетихи.

3.     Святкування Дня Великих козацьких перемог 28 травня 2016 року.

4.      Прийняти участь у  всеукраїнській акції вшанування пам’яті отаманів «Холодного Яру» м. Чегерин 16 квітня 2016 року.

5.     Розширити досвід Запорозьких козаків про створення філій Першої національної громадської козацької бібліотеки ім. князя Д. Вишневецького (Байди) в інших областях України.

6.     Про визнання фундаторів створення Першої національної громадської козацької бібліотеки ім. князя Д. Вишневецького (Байди)

7.     Делегувати членів коордради для прийняття участі в засіданні генштабу міжнародної організації «Об’єднана рада Українського та зарубіжного козацтва» 14 квітня 2016 року.

8.     Про надання допомоги в створенні обласного оперативного штабу козацького руху в Дніпропетровській області 25 квітня 2016 року.

9.     Організація чергування на період Свят Великодня та Дня перемоги у Великій війні.

10.                       Про участь козацьких органній в урочистих зборах та вшанування пам’яті загиблих на Чорнобильській АЕС. 26 квітня 2016 року.

 

1.

 

З інформацією по першому питанню виступив голова коордради ЗОДА Сухінін Д.В. При обговорюванні питання виступили Генеральний отаман МСК «Запорозька Січ» І.Є. Лапін, начальник штабу МСК «Запорозька Січ» С.Б. Ігнатченко. Владика Фотій дав згоду в цьому питанні. Присутні прийняли рішення вручити при особистій зустрічі подання Філарету на призначення головного духовника козацтва України владики Фотія.

    

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

 

2.

 

По другому питанню виступив Генеральний отаман МСК «Запорозька Січ» І.Є. Лапін. Присутні прийняли рішення запровадити вперше в Україні вшанування пам’яті козаків-пращурів на старовинному козацькому цвинтарі В. Лепетихи.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

3.

По третьому питанню про Святкування Дня Великих козацьких перемог 28 травня 2016 року виступив голова ради отаманів МСК «Запорозька Січ» Лютий В.М.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

4.

 

По четвертому питанню виступив голова коордради ЗОДА Сухінін Д.В. Було прийнято рішення прийняти участь у  всеукраїнській акції вшанування пам’яті отаманів «Холодного Яру» м. Чегерин 16 квітня 2016 року.

 

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

5.

По п’ятому питанню виступив голова коордради ЗОДА Сухінін Д.В.  Було прийнято рішення постійно розширяти досвід Запорозьких козаків про створення філій Першої національної громадської козацької бібліотеки ім. князя Д. Вишневецького (Байди) в інших областях України.

 

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

  

6.

 

По шостому питанню виступив голова коордради ЗОДА Сухінін Д.В.  Про визнання фундаторів створення Першої національної громадської козацької бібліотеки ім. князя Д. Вишневецького (Байди)

 

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

7.

 

По сьомому питанню виступив Генеральний отаман МСК «Запорозька Січ» І.Є. Лапін. Присутні вирішили делегувати членів коордради для прийняття участі в засіданні генштабу міжнародної організації «Об’єднана рада Українського та зарубіжного козацтва» 14 квітня 2016 року.

 

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

8.

 

По восьмому питанню виступив  голова коордради ЗОДА Сухінін Д.В. Було прийнято рішення надання допомоги в створенні обласного оперативного штабу козацького руху в Дніпропетровській області.

 

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

 

9.

 

По дев’ятому питанню виступив Грицаєнко І.М. Було прийнято рішення організувати чергування на період Свят Великодня та Дня перемоги у Великій війні.

 

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

 

10.

 

По десятому питанню виступив суддя МСК «Запорозька Січ» Белан П.А. Було прийнято рішення прийняти участь в урочистих зборах та вшанування пам’яті загиблих на Чорнобильській АЕС. 26 квітня 2016 року.

 

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

                       «ПРОТИ» - 0;

                       «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

 

 

Голова

обласної координаційної ради

з питань козацтва                                                                          Д.В. Сухінін

 

 

 

секретар засідання                                                                      С.Б. Ігнатченко 

ПРОТОКОЛ № 1 засідання обласної координаційної ради з питань козацтва

ПРОТОКОЛ № 1

засідання обласної координаційної ради з питань козацтва

м. Запоріжжя

зала 300 ОДА                                 14.01.2016, 16-00

                                                                                          

 

Засідання проводивголова обласної координаційної ради з питань козацтва Сухінін Д.В.

Присутні: члени обласної координаційної ради з питань козацтва

Порядок денний:

1. Презентація збірки виступів Першого міжнародного конгресу козацтва.

2. Звіт керівників козацьких організацій про хід операції «Козацький волонтер».

3. Про розподіл обов’язків між членами обласної координаційної ради з питань козацтва.

4. Про організацію громадсько-політичних заходів (науково-практичної конференції).

5. Про проект Положення «Про козацькі ордени, медалі та інші відзнаки».

6. Про затвердження основних напрямів діяльності обласної координаційної ради з питань козацтва.

За результатами зборів ухвалено рішення:

1. Взяти до відома інформаціюкерівників козацьких організацій про хід операції «Козацький волонтер». Вважати доцільним продовження роботи.

Відповідальні: Сухінін Д.В., отамани,

Синьопольський І.А.

 

2. Провести ІІ Міжнародний конгрес козацтва у рамках проведення фестивалю «Запорозький Спас», науково-практичні конференції протягом року.

Серпень 2016 Відповідальні: Сухінін Д.В., Белан П.А., Рижов К.А., Притула О.Л., Лазутін О.М., керівникикозацьких громадських об’єднань

3. Провести Велику Раду МСК «Запорозька Січ» 28.012016.

28.01.2016 Відповідальні: Сухінін Д.В., Кириченко С.П., Лютий В.М.,

Белан П.А., керівникикозацьких громадських   об’єднань

4. Доопрацювати та внести на затвердження обласної координаційної ради з питань козацтва проект Положення «Про козацькі ордени, медалі та інші відзнаки».

 

До 25.02.2016                                             Відповідальні: Лютий В.М., Лапін І.Є., Галич С.Г., Рижов К.А., Мельник В.М.

 

5. Затвердити:

-        начальником оперативного штабу – Лапіна І.Є.;

-        заступником начальника оперативного штабу – Ігнатченка С.Б.;

-        членами штабу — Лютого В.М.;

-        помічниками голови ради  — Губу О.П., Куделіна Д.М., Матвієнка І.С., Галича С.Г., Лазутіна О.М., Дьяченка О.В.;

-        радниками голови ради: Рижова К.А., Білана П.А.

 

До 01.02.2016 Відповідальні: Ігнатченко С.Б.,

Лютий В.М.

6. Основними напрямками діяльності координаційної ради вважати:

-        організацію оборонних заходів;

-        участь козацьких організацій у волонтерському русі;

-        національно-патріотичне виховання;

-        культурно-спортивний;

-        ідеологічно-інформаційна робота. 

Відповідальні: Сухінін Д.В., Лапін І.Є., Мордовський М.М., Галич С.Г., Шаповалов Г.І., Лютий В.М., Лазутін О.М., Притула О.Л., Рижов К.А., Головатюк Є.І., керівникикозацьких громадських  об’єднань

 

Голова обласної

координаційної ради

з питань козацтва                                                                            Д.В. Сухінін

 

ПРОТОКОЛ № 7

засідання обласного оперативного штабу козацтва

 

м. Запоріжжя

зала 300 ОДА

                                 04.12.2015, 16-00

                                                                                          

 

 

 

 

         Засідання проводив перший заступник голови обласної координаційної ради з питань козацтва Сухінін Д.В.

 

 

 

         Присутні: члени обласного оперативного штабу козацтва

 

 

 

 

 

Порядок денний:

 

 

 

 

1.     Про можливість будівництва храму та культурно-архітектурного комплексу Покрови Пресвятої Богородиці на пл. Леніна у м. Запоріжжя.

2.     Про обрання нових членів обласної координаційної ради з питань козацтва.

3.     Про обрання делегації на Велику Раду отаманів України.

4.     Про план роботи обласної координаційної ради з питань козацтва на 2016 рік.

5.     Про затвердження плану роботи на 2016 рік.

6.     Про затвердження звітів щодо проведення операцій «Дозор», «Перехоплення», «Козацький волонтер».

7.     Про затвердження делегації на Велику Раду отаманів України (Сухінін Д.В., Нікіпілий М.М., Лапін І.Є., Матсалаєв В.Б., Волков С.В., Барабаш О.М., Матвієнко І.С., Рижов К.А., Молодиченко В.В.).

8.     Про затвердження капелана козацтва

9.      Різне.

 

 

За результатами зборів ухвалено рішення:

 

1.                 Підготувати звернення до Великої Ради отаманів України, обласної ради, міської ради щодо можливості будівництва історико-культурного релігійного комплексу в районі міського річного порту, на території, де нині знаходиться пам’ятник Леніну.

 

До 25.12.2015

 

Відповідальні: Сухінін Д.В.,

Матсалаєв В.Б.

 

2.                Підготувати звернення до Запорізького міського голови про підтримку створення козацького шляхетного колегіуму по вул. Воронезькій, 22.

 

До 25.12.2015

Відповідальні: Матсалаєв В.Б.

 

 

3.                Провести довибори до складу обласної координаційної ради з питань козацтва. Головою Ради обрати Сухініна Д.В.

 

До 10.12.2015

  Відповідальні: Сухінін Д.В.,

  Матсалаєв В.Б.

    

 

4.                Затвердити склад делегації обласної координаційної ради з питань козацтва для участі у роботі Великої Ради отаманів України 12.12.2015 у м. Київ.

 

До 10.12.2015

Відповідальні: Сухінін Д.В., керівники козацьких громадських об’єднань

 

 

5.                Продовжити проведення операцій «Дозор», «Перехоплення», «Козацький волонтер» у 2016 році.

 

Протягом 2016 року

Відповідальні: Сухінін Д.В., Кириченко С.П.,

керівники козацьких громадських об’єднань

 

6.                Підготувати звернення до керівництва Запорізької міської ради щодо створення на зупинках громадського транспорту історико-інформаційних майданчиків з метою інформування жителів міста щодо славетних перемог Запорізького козацтва.

 

До 25.12.2015

     Відповідальні: Сухінін Д.В., Матсалаєв В.Б.

    

7.                Посилити інформаційну роботу із широким використанням друкованих, електронних та інтернет-ЗМІ з метою об’єктивного висвітлення заходів козацьких організацій, участі представників козацтва в обороні області, допомозі Збройним Силам України, національно-патріотичному вихованні молоді.

 

Постійно                                     Відповідальні: Куделін Д., Бабич А., керівники козацьких громадських об’єднань

 

8.                Затвердити план роботи обласної координаційної ради з питань козацтва на 2016 рік.

 

9.                Затвердити капеланом Запорізького козацтва Галича С.Г., отамана Усть-Азовського козацького полку.

 

 

Начальник обласного

оперативного штабу

 

з питань козацтва                                                                  Д.В. Сухінін

ПРОТОКОЛ № 6

засідання обласної координаційної ради з питань козацтва

Конференція до дня народження Д.І. Яворницького

 

м. Запоріжжя

зала 300 ОДА

                                 06.11.2015, 15-00

                                                                                           

 

 

 

 

         Засідання проводив перший заступник голови обласної координаційної ради з питань козацтва Сухінін Д.В.

 

 

 

         Присутні: члени обласної координаційної ради з питань козацтва

 

 

 

 

 

Порядок денний:

 

 

 

 

1.     Про продовження операції «Дозор».

2.     Про продовження операції «Козацький волонтер».

3.     Про продовження операції «Перехоплення». 

4.     Про проведення заходів по вшануванню памяті отамана Н. І. Махна.

5.     Про роботу міжвідомчої групи зі створення гербу Запоріжжя.

6. Інше.

 

За результатами зборів ухвалено рішення:

 

1.                 Взяти до відома інформацію Д. Сухініна про хід виконання операцій «Дозор», «Козацький волонтер», «Перехоплення».

 

 

2.                Направити листа до вищих навчальних закладів мистецтв щодо розроблення проекту пам’ятника козакам на о. Хортиця.

 

До 01.12.2015

Відповідальні: Мордовський М.М.

 

 

3.                Опрацювати питання щодо організації екскурсії до Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького.

 

До 01.12.2015

     Відповідальні: Мордовський М.М.

    

 

4.                Направити листа до Міністерства культури України щодо видання повного зібрання творів Д.І. Яворницького.

 

До 01.12.2015

Відповідальні: Мордовський М.М.,

Бєлан П.А.

 

 

5.                Опрацювати питання щодо створення у Запоріжжі пантеону Слави отаманів і видатних козаків.

 

До 10.01.2016

Відповідальний: Мордовський М.М.

 

 

6.                Керівникам козацьких громадських організацій розробити графік відвідування козаками церкви на о. Хортиця.

 

До 15.12.2015

     Відповідальні: керівники козацьких громадських організацій

    

 

7.      Направити листа до Дніпропетровської облдержадміністрації щодо збереження козацької церкви у с. Грушівка Томаківського району.

 

До 10.12.2015

Відповідальний: Мордовський М.М.

 

 

 

8.      Оприлюднити у засобах масової інформації три проекти герба м. Запоріжжя розроблені запорізьким художником, автором герба Запорізької області В. Пилипенком.

 

До 20.12.2015

Відповідальний: Мордовський М.М.

 

 

 

 

 

Начальник обласного

оперативного штабу

з питань козацтва                                                                  Д.В. Сухінін

ПРОТОКОЛ № 5

засідання Ради отаманів

 

м. Запоріжжя

зала 300 обласної ради

                                 24.09.2015, 15-00

                                                                                          

 

 

 

 

         Засідання проводив перший заступник голови обласної координаційної ради з питань козацтва Сухінін Д.В.

 

 

 

         Присутні: Сухінін Д.В., Гугнін Е.А., Сін О.Ч., Зубченко О.С., Левандо О.П., Сагайдак Д.І., члени обласної координаційної ради з питань козацтва, запрошені

 

 

 

 

 

Порядок денний:

 

 

 

 

1.     Вступне слово, обмін думками.

2.     Військова підготовка козаків. 

3.     Розвиток козацьких ліцеїв в Україні.

4.     Популяризація козацького руху в Україні.

5. Інше.

 

 

За результатами зборів ухвалено пропозиції:

 

1.                 Проводити всі наступні міжнародні конгреси козацтва у Запоріжжі.

 

2.                Звернутися до представників світового козацтва щодо проведення дієвої роботи з надання матеріально-технічної допомоги Збройним Силам України.

 

 

3.                Сприяти поширенню в інших регіонах України досвіду Запорізької міської ради шодо реалізації міської Програми «Запоріжжя – козацька столиця України».

 

 

4.                Підтримати декілька культурно-історичних та наукових проектів, які сприятимуть вивченню та популяризації історії козацького руху в Україні.

 

5.                 

 

6.                козацьких організацій у ХІХ Міжнародному фестивалю національних воїнських та традиційних культур «Запорозький Спас» імені Анатолія Єрмака.

 

До 10.08.2015

Відповідальні: Сухінін Д.В.,

Притула О.Л.

 

 

7.                Опрацювати питання щодо проведення урочистих зборів на День переможних походів гетьмана України П. Сагайдачного.

 

До 15.08.2015

Відповідальний: Сухінін Д.В.

 

 

8.                Організувати 08.08.2015 поїздку до с. Капулівка на день памяті отамана І. Сірка.

 

08.08.2015

     Відповідальні: Лютий В.М.,

     Супрун В. О.

 

7.      Посилити контроль за видачею гуманітарного вантажу з наданням фотозвітів та актів приймання-передачі, засвідчених командирами військових частин.

 

Постійно

Відповідальний: Синєпольський І.А.

 

 

8. Створити робочу групу із представників козацьких громадських організацій та науковців із розроблення проекту нового гербу м. Запоріжжя.

 

До 28.08.2015

Відповідальний: Сухінін Д.В.

 

 

 

 

 

Перший заступник голови

обласної координаційної ради

з питань козацтва                                                                          Д.В. Сухінін

 

 

 

 

 

Про участь козацьких організацій у проведенні ХІХ Міжнародного фестивалю національних воїнських та традиційних культур «Запорозький Спас» імені Анатолія Єрмака

ПРОТОКОЛ № 4

засідання обласної координаційної ради з питань козацтва

 

м. Запоріжжя

зала 300 ОДА

                                 24.07.2015, 14-00

                                                                                          

 

 

 

 

         Засідання проводив перший заступник голови обласної координаційної ради з питань козацтва Сухінін Д.В.

 

 

 

         Присутні: члени обласної координаційної ради з питань козацтва

 

 

 

 

 

Порядок денний:

 

 

 

 

1.     Про хід виконання операції «Козацький волонтер».

2.     Про грубе порушення старовинного козацького звичаєвого права отаманом М. Козіциним. 

3.     Про участь запорозького козацтва в урочистих зборах на день памяті отамана І. Сірка 08.08.2015 в с. Капулівка (затвердження Плану виховних та політичних заходів).

4.     Про участь козацьких організацій у проведенні ХІХ Міжнародного фестивалю національних воїнських та традиційних культур «Запорозький Спас» імені Анатолія Єрмака.

5.     Про затвердження заходів щодо урочистих зборів на День переможних походів гетьмана України П. Сагайдачного.

6. Інше.

 

 

За результатами зборів ухвалено рішення:

 

1.                 Взяти до відома інформацію Д. Сухініна про хід виконання операції «Козацький волонтер».

 

 

2.                Направити листа підписантам Угоди про дружбу козаків України, Росії, Казахстану щодо оприлюднення своєї позиції з приводу злочинної діяльності отамана М. Козіцина.

 

До 15.08.2015

Відповідальні: Сухінін Д.В.

 

 

3.                Опрацювати питання щодо проведення ганебної церемонії розірвання Угоди про дружбу козаків України, Росії, Казахстану із отаманом М. Козіциним на скелі Кари (о. Хортиця).

 

До 01.08.2015

     Відповідальні: Сухінін Д.В.,

     Притула О.Л.

 

4.                Опрацювати питання щодо участі представників козацьких організацій у ХІХ Міжнародному фестивалю національних воїнських та традиційних культур «Запорозький Спас» імені Анатолія Єрмака.

 

До 10.08.2015

Відповідальні: Сухінін Д.В.,

Притула О.Л.

 

 

5.                Опрацювати питання щодо проведення урочистих зборів на День переможних походів гетьмана України П. Сагайдачного.

 

До 15.08.2015

Відповідальний: Сухінін Д.В.

 

 

6.                Організувати 08.08.2015 поїздку до с. Капулівка на день памяті отамана І. Сірка.

 

08.08.2015

     Відповідальні: Лютий В.М.,

     Супрун В. О.

 

7.      Посилити контроль за видачею гуманітарного вантажу з наданням фотозвітів та актів приймання-передачі, засвідчених командирами військових частин.

 

Постійно

Відповідальний: Синєпольський І.А.

 

 

8. Створити робочу групу із представників козацьких громадських організацій та науковців із розроблення проекту нового гербу м. Запоріжжя.

 

До 28.08.2015

Відповідальний: Сухінін Д.В.

 

 

 

 

 

Перший заступник голови

обласної координаційної ради

 

з питань козацтва                                                                          Д.В. Сухінін

ПРОТОКОЛ № 3

засідання обласної координаційної ради з питань козацтва

 

м. Запоріжжя

зала 200 ОДА

                                 11.06.2015, 15-00

                                                                                          

 

 

 

 

         Засідання проводив перший заступник голови обласної координаційної ради з питань козацтва Сухінін Д.В.

 

 

 

         Присутні: члени обласної координаційної ради з питань козацтва

 

 

 

 

 

Порядок денний:

 

 

 

 

1.     Про реалізацію вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

2.     Про герб м. Запоріжжя. 

3.     Про підсумки акції «Козацький волонтер».

4.     Про відзначення Дня Дмитра Байди-Вишневецького.

5.     Про Всеукраїнську конференцію керівників козацьких ЗМІ.

6.      Інше.

 

 

За результатами зборів ухвалено рішення:

 

1.                 Надати до виконавчого комітету Запорізької міської пропозиції щодо перейменування вулиць м. Запоріжжя на честь видатних козацьких отаманів.

 

 

До 15.07.2015

 

Відповідальні: Сухінін Д.В.,

Рижов К.А.

 

 

 

2.                 Забезпечити проведення першого засідання комісії обласної координаційної ради із опрацювання проекту нового герба м. Запоріжжя.

 

До 01.07.2015

Відповідальні: Сухінін Д.В.

 

 

3.                 Підготувати довідку про підсумки акції «Козацький волонтер».

 

До 10.07.2015

Відповідальні: Кириченко С.П.

 

 

4.                 Направити до виконавчого комітету Запорізької міської ради пропозиції щодо вшанування пам’яті Д. Байди-Вишневецького.

 

До 01.07.2015

Відповідальні: Сухінін Д.В.,

Рижов К.А.

 

 

5.                 Дати оцінку деструктивним діям «історика» та «академіка» А.Авдєєнка. Засудити спроби дестабілізації соціально-політичної ситуації в регіоні, роздмухування міжконфесійної ворожнечі, сприяти широкому висвітленню відповіді обласної координаційної ради в ЗМІ.

 

До 10.07.2015

Відповідальний: Прохоренко М.О.

 

 

 

 

 

Перший заступник голови

обласної координаційної ради

з питань козацтва                                                                          Д.В. Сухінін

 

 

ПРОТОКОЛ № 2

засідання обласної координаційної ради з питань козацтва

 

м. Запоріжжя

зала 300 ОДА

                                 14.05.2015, 14-00

                                                                                          

 

 

 

 

         Засідання проводив перший заступник голови обласної координаційної ради з питань козацтва Сухінін Д.В.

 

 

 

         Присутні: члени обласної координаційної ради з питань козацтва

 

 

 

 

 

Порядок денний:

 

 

 

 

1.     Про затвердження плану проведення Тризни.

2.     Про Всеукраїнську акцію «Козацький волонтер». 

3.     Про підтримку Закону України «Про резервну армію».

4.     Про роботу люстраційної комісії.

5.     Про участь церковних конфесій у Тризні.

6.      Інше.

 

На початку засідання перший заступник голови обласної координаційної ради з питань козацтва Д. Сухінін відзначив козаків медаллю Запорозького козацтва «Захиснику державності» за участь в операції «Перехоплення» в Запоріжжі, Енергодарі, Пологівському районі, охорону вокзалів «Запоріжжя-1», «Запоріжжя-2».

 

За результатами зборів ухвалено рішення:

 

1.                 Організаційному комітету з питання проведення Тризни затвердити сценарій проведення Тризни, узгодивши питання проведення молитви, виготовлення Хреста, кількості учасників, організації молебну, прибирання території та інше.

 

 

До 25.05.2015

 

Відповідальні: Сухінін Д.В., Зубченко О.С.

 

 

 

2.                Затвердити координаторами Всеукраїнської акції «Козацький волонтер» Синепольського І.А., Білана П. А., Матсалаєва В.Б. Щоквартально готувати інформацію про хід виконання акції «Козацький волонтер».

 

Протягом 2015 року

Відповідальні:  Матсалаєв В.Б., Білан П. А., Синепольський І.А.

 

 

3.                Підготувати звернення до Верховної Ради України щодо підтримки  Закону України «Про резервну армію».

 

29.05.2015

Відповідальні: Лазутін О.М.

 

4.                Затвердити координаторами козацької люстраційної комісії Синепольського І.А., Гріцаєнка І.М. Провести перевірку козацьких організацій щодо патріотичної діяльності та захисту інтересів держави і козацтва. Щоквартально підводити підсумки роботи козацької люстраційної комісії .

 

Протягом 2015 року

Відповідальні: Гріцаєнко І.М., Синепольський І.А.

 

 

5.                Запросити представників православних церков до участі у Тризні.

 

Травень 2015 року

Відповідальний: Сухінін Д.В.

 

 

6.                Опрацювати питання щодо облаштування шпиталю у приміщенні колишньої казарми Центру протиповітряної оборони по бул. Гвардійському у м. Запоріжжя та створення відповідного медичного підрозділу.

 

Травень-червень 2015 року

Відповідальний: Сухінін Д.В., Синепольський І.А.

 

 

7.                Підготувати офіційну відповідь від обласної координаційної ради з питань козацтва козакам Російської Федерації щодо закликів «допомогти визволити Україну від нацистів».

 

Травень 2015 року

Відповідальні: Прохоренко М.О.

 

 

8.                Опрацювати питання щодо проведення у вересні 2015 р. у м. Запоріжжя Міжнародного Козацького Конгресу.

 

Червень 2015 року

Відповідальний: Сухінін Д.В.

 

 

 

 

Перший заступник голови

обласної координаційної ради

 

з питань козацтва                                                                          Д.В. Сухінін

ПРОТОКОЛ № 1

засідання обласної координаційної ради з питань козацтва

 

м. Запоріжжя

зала 300 ОДА

 

                                 30.04.2015, 16-00

                                                                                          

 

 

 

 

 

         Засідання проводив перший заступник голови обласної координаційної ради з питань козацтва Сухінін Д.В.

 

 

 

         Присутні: члени обласної координаційної ради з питань козацтва

 

 

 

 

 

Порядок денний:

 

 

 

 

1.     Про звернення до козаків Росії.

2.     Про акцію «Козацький волонтер».

3.     Про підготовку до проведення Тризни.

4.     Про участь у заходах з нагоди Дня памяті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Європі.

 

На початку засідання перший заступник голови обласної координаційної ради з питань козацтва Д. Сухінін прокоментував появу у російських електронних ЗМІ інформації, що група анонімних українських козаків звернулася до верховного отамана Спілки козацьких військ Росії В. Ратієва з проханням «допомогти визволити Україну від нацистів».

 

За результатами зборів ухвалено рішення:

 

1.                 Підготувати відповідь Запорозького козацтва козакам Російської Федерації у гумористичній формі, яку широко розмістити у електронних ЗМІ.

 

 

До 15.05.2015

 

Відповідальні: Шаповалов Г.І., Лазутін О.М., Сухінін Д.В.

 

 

 

2.                Членам обласної координаційної ради з питань козацтва взяти участь у проведенні Всеукраїнської акції «Козацький волонтер» по наданню допомоги Збройним Силам України.

 

Протягом 2015 року

Відповідальні: Сухінін Д.В., Кириченко С.П.

 

 

3.                Організувати нараду з питання підготовки і проведення Тризни на козацькому колі на о. Хортиця з метою вшанування пам’яті за загиблими козаками у боротьбі за свободу та незалежність України.

 

14.05.2015

Відповідальні: Зубченко О.С., Сухінін Д.В.

 

 

4.                Членам обласної координаційної ради з питань козацтва взяти участь 08-09.05.2015 у заходах з нагоди Дня памяті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Європі.

.

08-09.05.2015

Відповідальний: Сухінін Д.В.

 

 

 

 

 

Головуючий на засіданні:                                                             Д.В. Сухінін

ПРОТОКОЛ № 1 засідання обласної координаційної ради з питань козацтва   м. Запоріжжя зала 300 ОДА                                  14.01.2016, 16-00                                                                                           

ПРОТОКОЛ № 1

засідання обласної координаційної ради з питань козацтва

 

м. Запоріжжя

зала 300 ОДА

                                 14.01.2016, 16-00

                                                                                          

          Засідання проводив голова обласної координаційної ради з питань козацтва Сухінін Д.В.

 

 

          Присутні: члени обласної координаційної ради з питань козацтва

  

Порядок денний:

1.    Презентація збірки виступів Першого міжнародного конгресу козацтва.

2.    Звіт керівників козацьких організацій про хід операції «Козацький волонтер».

3.    Про розподіл обов’язків між членами обласної координаційної ради з питань козацтва.

4.    Про організацію громадсько-політичних заходів (науково-практичної конференції).

5.    Про проект Положення «Про козацькі ордени, медалі та інші відзнаки».

6.    Про затвердження основних напрямів діяльності обласної координаційної ради з питань козацтва.

 

 

За результатами зборів ухвалено рішення:

 

1.              Взяти до відома інформацію керівників козацьких організацій про хід операції «Козацький волонтер». Вважати доцільним продовження роботи.

 

 

Відповідальні: Сухінін Д.В., отамани,

Синьопольський І.А.

 

2.              Провести ІІ Міжнародний конгрес козацтва у рамках проведення фестивалю «Запорозький Спас», науково-практичні конференції протягом року.

 

Серпень 2016

Відповідальні: Сухінін Д.В., Белан П.А., Рижов К.А., Притула О.Л., Лазутін О.М., керівники козацьких громадських об’єднань

   

3.              Провести Велику Раду МСК «Запорозька Січ» 28.012016.

 

28.01.2016

Відповідальні: Сухінін Д.В., Кириченко С.П., Лютий В.М.,

Белан П.А., керівники козацьких громадських   об’єднань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.              Доопрацювати та внести на затвердження обласної координаційної ради з питань козацтва проект Положення «Про козацькі ордени, медалі та інші відзнаки».

 

До 25.02.2016                                             Відповідальні: Лютий В.М., Лапін І.Є., Галич С.Г., Рижов К.А., Мельник В.М.

 

5.              Затвердити:

-        начальником оперативного штабу – Лапіна І.Є.;

-        заступником начальника оперативного штабу – Ігнатченка С.Б.;

-        членами штабу - Лютого В.М.;

-        помічниками голови ради  - Губу О.П., Куделіна Д.М., Матвієнка І.С., Галича С.Г., Лазутіна О.М., Дьяченка О.В.;

-        радниками голови ради: Рижова К.А., Білана П.А.

 

До 01.02.2016

Відповідальні: Ігнатченко С.Б.,

Лютий В.М.

 

 

6.              Основними напрямками діяльності координаційної ради вважати:

-        організацію оборонних заходів;

-        участь козацьких організацій у волонтерському русі;

-        національно-патріотичне виховання;

-        культурно-спортивний;

-        ідеологічно-інформаційна робота.

 

Відповідальні: Сухінін Д.В., Лапін І.Є., Мордовський М.М., Галич С.Г., Шаповалов Г.І., Лютий В.М., Лазутін О.М., Притула О.Л., Рижов К.А., Головатюк Є.І., керівники козацьких громадських  об’єднань

 

Голова обласної

координаційної ради

з питань козацтва                                                                            Д.В. Сухінін

Протокол засідання обласного оперативного штабу козацтва від 15.12.15 р.

Скачать
Протокол від 15.12.2015.pdf
Adobe Acrobat документ 121.9 KB

Протокол засідання обласного оперативного штабу козацтва від 04.12.15 р.

Скачать
Протокол від 4.12.2015.pdf
Adobe Acrobat документ 184.7 KB

Протокол засідання оперативного штабу козацтва від 19.11.2015 р.

Скачать
Протокол 7 засідання Запорізької обласно
Adobe Acrobat документ 533.3 KB

Резолюція Першого міжнародного Конгресу козацтва

РЕЗОЛЮЦІЯ

Першого міжнародного Конгресу козацтва


24 – 26.09.2015                                                                                                                м. Запоріжжя


Ми, делегати Першого Міжнародного конгресу козацтва, які представляють козацькі організації різних країн світу та всіх регіонів України,  усвідомлюючи відповідальність перед нашими славними  пращурами, Богом та Україною, прагнучи до збереження свободи, незалежності та територіальної цілісності України, забезпечення миру, європейського вибору та гармонійного соціально-економічного розвитку нашої держави, вирішили:

1. Підтримати постанову Верховної Ради України «Про звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором».

2. Підтримати зусилля Президента та Уряду України зі створення потужної, дієвої, ефективної системи збройного захисту найважливіших стратегічних об’єктів та військової самоорганізації населення шляхом залучення козацьких організацій України. 

3. Враховуючи загострення військово-політичної ситуації, посилення російської агресії та активізацію бандформувань на Сході України, світовій козацькій спільноті забезпечити розширення матеріально-технічної, дипломатичної, інформаційної підтримки армії та народу України в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність. 

4. Сприяти реалізації нової військової доктрини держави щодо розбудови сучасної, високопрофесійної, оснащеної за високими стандартами, армії та флоту.

5. Рекомендувати Генеральному Штабу України, Міністерству оборони України з метою поширення та популяризації славних бойових традицій, створити у складі Збройних Сил України козацькі частини та підрозділи з відповідними старовинними званнями.

6. Міжнародним козацьким організаціям та інститутам громадянського суспільства сприяти проведенню в України національних та регіональних козацьких навчань із військової підготовки із залученням учасників Антитерористичної операції на Сході України.

7. Схвалити ініціативу Запорізької обласної ради козацтва із проведення операції «Козацький волонтер», сприяти поширенню досвіду серед світових козацьких організацій, створенню міжнародного центру допомоги сім’ям загиблих, поранених та постраждалих під час проведення Антитерористичної операції.

8. Для підтримки боротьби Українського народу за свободу та європейський вибір, козацьким організаціям активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу із Урядами, парламентами, політичними партіями та громадськістю своїх держав.


9. Підтримати діяльність Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй щодо запобігання виникненню військових конфліктів, які порушують територіальну цілісність та державний суверенітет країн світу.

10. Для об’єктивного та широкого висвітлення ходу Антитерористичної операції на Сході України, суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в державі, популяризації історичного досвіду боротьби козацтва за віру і волю, створити ефективну світову мережу козацьких друкованих, електронних та он-лайн ЗМІ, підтримати роботу всеукраїнського комітету з питань преси та інформаційної політики Ради Отаманів України.

11. Виходячи з необхідності популяризації козацьких бойових звичаїв серед дітей та молоді, звернутися до уряду України щодо надання козацьким бойовим мистецтвам статусу національних видів спорту. 

12. Органам місцевої виконавчої влади активно впроваджувати в навчальних закладах України, військово – спортивну патріотичну гру «СОКІЛ - ДЖУРА», звернутися до міжнародної козацької спільноти про підтримку цього важливого напряму виховної роботи. 

13. Розповсюдити досвід Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької міської ради щодо реалізації програми «Запоріжжя – козацька столиця України», реалізувати проект козацького національного меморіалу отаманів-героїв у кожному обласному центі, сприяти створенню в м. Запоріжжя козацького всесвітнього інформаційно-просвітницького центру.

14. Звернутися до Уряду України, Національної Академії Наук України щодо реалізації культурно-мистецьких та науково-дослідних проектів із вивчення та висвітлення історії переможних козацьких походів, економічної, державотворчої та геральдичної діяльності козацтва.

15. Рекомендувати органам місцевого самоврядування України сприяти популяризації на регіональному рівні створенню системи козацьких нагород.

16. Створити Оргкомітет Конгресу для формування Всесвітньої Ради отаманів, запросити до участі у ній представників міжнародних організацій.

17. Клопотати перед ЮНЕСКО про надання Національному заповіднику «Хортиця» – духовному центру козацтва – статусу міжнародного, а Межигірському монастирю –  Спасо-Преображенського військово-козацького монастиря.

18. Клопотати перед Урядами України та Французької Республіки щодо організації перенесення на Батьківщину, до м. Гуляйполе Запорізької області праху видатного борця за свободу та незалежність України Н.І. Махна.

19. Кабінету Міністрів України, Раді Отаманів України, регіональним козацьким організаціям активізувати роботу із реалізації історико-меморіальних проектів, що мають велике значення для підйому патріотичного духу Українського народу: комплекс «Козацька слава» Національного заповідника «Хортиця» (м. Запоріжжя), Пенати Івана Сірка (с. Грушівка Нікопольського району Дніпропетровської області), пам’ятне місце Козака Мамая (м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області), П. Сагайдачного та І.Суліми.

20. Рекомендувати Кабінету Міністрів України надавати постійну підтримку у створенні та діяльності козацьких підприємств як економічного підґрунтя козацьких організацій.

21. Рекомендувати Уряду України всіляко підтримувати, популяризувати роботу козацьких класів у середніх школах та розробити державну програму вивчення історії та традицій козацтва у вищих навчальних закладах 

22. Доручити постійно діючому Оргкомітету Конгресу забезпечити реалізацію всіх прийнятих рішень Конгресу.

23. Контроль за виконанням рішень Конгресу покласти на Раду Отаманів України.


Прийнято на пленарному засіданні

Першого Міжнародного Конгресу козацтва

25.09.2015


Протокол засідання Запорізької обласної координаційної ради з питань козацтва від 02.09.2015 р.

Скачать
Протокол засідання Запорізької обласної координаційної ради з питань козацтва від 02.09.2015 р.
ПРОТОКОЛ координаційна рада з питань коз
Adobe Acrobat документ 130.8 KB


Вважати недійсним патент на генерал-хорунжого козацтва, виданий МСК «Запорозька Січ» словацькому генералу, професору Йозефу Затько без рішення Ради Отаманів.


Протокол № 2 засідання міської робочої групи з розробки програми «Запоріжжя – козацька столиця України» від 09.07.2015 р.

Скачать
Протокол № 2 засідання міської робочої групи з розробки програми «Запоріжжя – козацька столиця України»
Протокол 2.pdf
Adobe Acrobat документ 8.7 MB

Протокол № 1 засідання міської робочої групи з розробки програми «Запоріжжя – козацька столиця України» від 29.05.2015 р.

Скачать
Протокол № 1 засідання міської робочої групи з розробки програми «Запоріжжя – козацька столиця України»
Протокол 1.pdf
Adobe Acrobat документ 5.2 MB

Звернення до Голови Верховної Ради України В.Б. Гройсмана


Протокол № 14 засідання Запорізької обласної координаційної ради з питань козацтва від 23.12.2014 р.

Скачать
Протокол № 14 від 23.12.2014 р..pdf
Adobe Acrobat документ 1.9 MB

Протокол № 13 засідання Запорізької обласної координаційної ради з питань козацтва від 28.11.2014 р.

Скачать
Протокол № 13 від 28.11.2014.pdf
Adobe Acrobat документ 198.1 KB

Протокол № 9 засідання Запорізької обласної координаційної ради з питань козацтва від 30.07.2014 р.

Скачать
Р9.pdf
Adobe Acrobat документ 1.7 MB

Протокол № 8 засідання Запорізької обласної координаційної ради з питань козацтва від 17.07.2014 р.

Скачать
17.07.2014 Р8.pdf
Adobe Acrobat документ 1'018.7 KB

Протокол № 1 виїзного засідання членів оперативного штабу Запорізької обласної координаційної ради з питань козацтва від 02.07.2014 р.

Скачать
02.07.2014 Р1.pdf
Adobe Acrobat документ 915.7 KB

Протокол № 7 засідання Запорізької обласної координаційної ради з питань козацтва від 25.06.2014 р.

Скачать
25.06.2014 Р7.pdf
Adobe Acrobat документ 1.3 MB

Протокол № 6 засідання Запорізької обласної координаційної ради з питань козацтва від 18.06.2014 р.

Скачать
18.06.2014 Р6.pdf
Adobe Acrobat документ 1.2 MB

Звернення Верховного Отамана МКО «Об'єднана рада українського та зарубіжного козацтва» з товариством до голови Запорізької облдержадміністрації В.О. Баранова


Список делегації Генеральної старшини Об’єднаної Ради Українського та зарубіжного козацтва для поїздки у Запоріжжя

3 травня 2014 р.

 • Верховний отаман ОРУЗКгенерал козацтва Левандо Олександр Петрович
 • Заступник Верховного отамана ОРУЗКгенерал козацтва  Галдецький Олександр Іванович
 • Начальник Генерального штабу ОРУЗК генерал козацтва  Земляний Володимир Андрійович
 • Заступник Верховного отамана ОРУЗКгенерал козацтва  Пилипенко Анатолій Федорович
 • Заступник Верховного отамана ОРУЗКгенерал козацтва  Сипливий Іван Олександрович
 • Заступник Верховного отамана ОРУЗКгенерал лейтенант  Крисько Михайло Олексійович
 • Президент фонда «Союз робочих Чорнобиля» генерал козацтва  Тишкевич Анатолій Антонович
 • Радник Верховного отамана ОРУЗКгенерал- полковник  Захаров Владимир Владимирович
 • Заступник Верховного отамана ОРУЗКз питань безпеки генерал- полковник  Скляренко Віктор Іванович
 • Голова Ради старійшин ОРУЗК генерал-лейтенант Сорокопуд Микола Андрійович
 • Головний отаман Економічного управліннягенерал-полковник Чуприна Олександр Григорович
 • Головний отаман Кінологічного Управління генерал козацтва Фейгельман Йосип Михайлович
 • Головний отаман Київської міської організації «Обєднане козацтво Києва» генерал- полковник  Опрішко Володимир Петрович
 • Начальник Головного штабу Київської міської організації «Об’єднане козацтво Києва» генерал-лейтенант Швець Микола Васильович
 • Начальник Центру берегинь ОРУЗК генерал Савченко Юлія Мусіївна
 • Заступник начальника Генерального штабу ОРУЗК генерал козацтва  Падалка Вячеслав Михайлович
 • Начальник Центру «Діти війни» генерал-майор Сміхун Валентин Іванович
 • Заступник Верховного отамана «Об’єднаної Ради Українського та зарубіжного козацтва» — Головний отаман Подільської козацької Січі імені Богдана Хмельницького генерал-полковник Бубен Іван Охримович
 • Начальником Головного штабуПодільської козацької Січі імені Богдана Хмельницького генерал-лейтенант Побережний Петро Трохимович
 • Кошовий отаман Конотопської козацької Січі   генерал-полковник  Кравченко Олександр Григорович                                           
 •  Заступник Кошового отамана Конотопської козацької Січі  генерал-лейтенант Воробей Віталій Леонідович                                               
 • Верховний отаман ГО «Дніпровська Січ» — генерал козацтва Пономаренко Олександр Володимироч
 • Верховний отаман ГО «Координаційна рада козацтва Нікопольського краю»(КРК) — генерал козацтва Полоз Юрій Іванович

 


Протокол № 2 засідання обласної координаційної ради з питань козацтва

16 квітня 2014 р.

Скачать
Протокол № 2 засідання обласної координаційної ради з питань козацтва
2.pdf
Adobe Acrobat документ 1.3 MB

Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації В.Баранова щодо введення посади радника (позаштатного) з питань козацтва

16 квітня 2014 р.


Порядок денний засідання обласної координаційної ради з питань козацтва

16 квітня 2014 р.


Протокол № 1 засідання обласної координаційної ради з питань козацтва

8 квітня 2014 р.

Скачать
Протокол № 1 засідання обласної координаційної ради з питань козацтва
00.pdf
Adobe Acrobat документ 1.2 MB